Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pospíšil, Lubomil
Autor článku
   Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the "roll-back destruction of the lithosphere"
   Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the rollback destruction of the lithosphere
   Contribution of Geophysics to the Neotectonics and Kinematics of the West Carpathians
   Contribution of the geophysical and space imagery data to surveying of crust's type and its dynamic in the east slovakian part of flysh zone
   A contribution to the study of the basic geological structure on the contact of the West Carpathians and East Alps with the eastern margin of the Bohemian Massif
   Crustal and lithospheric structure of the Carpathian-Pannonian region - a geophysical perspective: regional geophysical data on the Carpathian-Pannonian lithosphere : abstract
   Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
   Detailná gravimetria ako prostriedok pre vyhĺadavanie malých intruzívnych telies (východné Slovensko)
   Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone
   Geodynamic analysis of the Nízké Tatry Mountains based on geophysical and remote sensed data
   Geofyzikálna interpretácia štruktúr východného Slovenska
   Geological and geophysical models of the Outer/Inner West Carpathian contact zone
   Geological constraints on the GPS and precice [i.e. precise] levelling measurements along the Diendorf-Čebín tectonic zone
   Geologický význam některých rozhraní interpretovaných z družicových snímků na západním Slovensku a východní Moravě
   Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
   Informácie o prvých výsledkoch interpretácie kozmických snímok z flyšového pásma
   Interpretace oravské magnetické anomálie
   Je luhačovické rozhraní tektonického původu?
   Je možné šuranský zlom interpretovat jako horizontální posun?
   Morfoštruktúry podložia východoslovenských neovulkanitov a ich vzťah k magmatizmu a metalogenéze
   Movement tendencies in the Moravia region: kinematical model
   Možnosti interpretace transkurentních systémů v Západních Karpatech
   Možnosti metód DPZ v oblasti západných Karpát : príklady
   Muránsky tektonický systém - významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch
   Neogénny magmatizmus transkarpatskej depresie : Geologické a geofyzikálne zhodnotenie
   New velocity analysis in geodynamic network Sněžník based on GNSS measurement reprocessing using reprocessed IGS products
   Northern (Slovak) part of the Danube Basin: tectonics, crustal and lithospheric dynamics
   Nové geofyzikální mapy Západních Karpat a možnosti jejich dalšího využití (přehled)
   Nový vulkanický aparát Vihorlatských vrchov
   Pasivní okraj severoevropské platformy : možnosti a limity jeho interpretece
   Perspektívne metalogenetické štruktúry v oblast východoslovenských vulkanitov
   Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje"
   Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti západních Kapat
   The relationships between the geological structure and hydrocarbon system in the Slovak part of the Danube Basin
   Review of the Cenozoic evolution of the Carpathian-Pannonian region: crustal events
   Review of the crust-lithosphere research in the Carpathians
   Seismotectonic model of the upper part of the Earth's crust of Czechoslovakia
   Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat
   Sources of magnetic anomalies in the pre-Tertiary basement of Eastern Slovakia (Czecho-Slovakia)
   Stromečkové struktury - důkazy pro horizontální posuvy ve vídeňské pánvi
   Subduction in the remnant Carpathian Flysch Basin
   Tertiary development of Carpathian-Pannonian region: crustal processe
   Tertiary subduction mechanism of the Carpathian-Pannonian region
   Tíhové modely oravské neogenní pánve
   Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
   Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
   Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
   Zemětřesná aktivita hronovsko-poříčské poruchy ve vztahu k recentní tektonické dynamice