Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pospíšil, Milan
Autor monografie
   S kým korespondoval Bedřich Smetana
Autor článku
   Geofyzikálně zjištěný výskyt neovulkanitů u Dobré Vody (tepelské krystalinikum)
   Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
   The polyphase development of eclogite from the Klínovec ion nthe Krušné hory Mts.
   Prophetenfieber und Distanzierung
   Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
   Smetana und Liszt. Die Neudeutsche Schule und die tschechische Nationalmusik
   Study of organically modified clays : molecular modelling and experiment