Podrobnosti záznamu

Jméno
   Procházková, Dana, 1945-
Autor článku
   Earthquakes in Europe and their relation to basement structures and fault tectonics
   Earthquakes in the region of the open-pit mines in the Most area (CSSR)
   Mapa seismických oblastí ČSSR
   The realation between eartquakes, basemwent and deep fault structures in Europe
   Seismic zoning map of Czechoslovakia : version 1987
   Seismicity of Czechoslovakia and of Europe
   Seismická aktivita v oblasti povrchových dolů Severočeského hnědouhelného revíru
   Seizmicita oblasti VČSA a seizmické vlivy na svahy
   Some parameters of earthquakes originated in central and eastern Europe
   Vliv zemětřesení s ohnisky v západních Čechách na svahy v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru
   Weak seismic phenomena localized in northwest Bohemia in 1982
   Zemětřesení na styku Českého masívu a západních Karpat
   Zemětřesení v oblasti povrchových dolů na mostecku
   Zemětřesný roj 1985-86 v západních Čechách a jeho vztah ke struktuře oblasti
   Zemětřesný roj v západních Čechách 1985-1986