Podrobnosti záznamu

Jméno
   Procházková, Eva
Autor článku
   Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
   Hydrotermální krystalizace v systému Cu-Sb-S. II
   Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. I. syntéza za přítomnosti etylaminu
   Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. II. syntéza za přítomnosti pyridinu
   Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si III. Syntéza za přítomnosti isopropylaminu nebo diisopropylaminu
   Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si IV. Syntéza za přítomnosti V III a EtNH2
   Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si V. Syntéza za přítomnosti ethylaminu a Fe
   Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
   Studium kinetiky dehydratace přírodního zeolitu chabazitu
   Tepelný rozklad zeolitů
   Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter
   Utilization of synthetic phillipsite as a means for decreasing the concentration of ammonium ions in waste waters
   Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech
   Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech