Podrobnosti záznamu

Jméno
   Prokš, Miroslav
Autor článku
   Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
   Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů
   Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin