Podrobnosti záznamu

Jméno
   Prouza, Vladimír
Autor monografie
   Comments on the Geological Map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without Cenozoic sediments) 1 : 100 000
   Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
   Geologická mapa Lausitz-Jizera-Karkonosze (bez kenozoických sedimentů) 1 : 100 000
   Geologický vývoj rtyňsko-svatoňovické kotliny In: Rtyně v proměnách staletí 1358-2008
   Geologische Übersichtskarte 1 : 200 000 CC 5550 Görlitz
   Geoturismus
   Mapa dokumentačních bodů České republiky 1:25000, list 03-424 Trutnov
   Permokarbon východní části podkrkonošské pánve
   Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-413 Semily
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
   Základní geologická mapa 1:25 000, list 03-324 Turnov
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, 03-324 Turnov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, geologická mapa list 03-414 Vrchlabí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 424 Trutnov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-324 Turnov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-414 Vrchlabí
   Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 list Semily 03-413
Autor článku
   Contribution to the geology of the northern part of the Plzeň Basin and the southern part of the Carboniferous Žihle Basin
   The Cretaceous biogenic structures created in Triassic sandstones
   The Cretaceous biogenic structures created in Triassic sandstones (Devět Křížů at Červený Kostelec, NE Bohemia, Czech Republic)
   Flow directions of the Late Paleozoic andesitic lava flows of the Krkonoše Mts. Piedmont Area and localization of their volcanic centres
   Geologické poměry Babiččina údolí
   Geology and petrology of sediments of the Western Desert area, Iraq
   Intra-Sudetic Basin
   Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenid v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev)
   K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
   Ke geologii okolí Náchoda (04-33 Náchod)
   Ke korelaci šedých a pestrých obzorů líňského souvrství
   Late Permian-Liassic Megasequence AP6
   The main features of the tectonic fabric of the Krkonoše Piedmont Basin.
   Nová lokalita rudnického obzoru (autun) v mnichovohradišťské pánvi u Proseče pod Ještědem (03-32 Jablonec nad Nisou)
   Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře (03-42 Trutnov)
   Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře
   O vzniku Čertova kopce
   Odlišný rozpad inženýrskogeologických typů hornin litologického komplexu suchovršických vrstev
   Paleozoic volcanism of the Karkonosze Piedmont Basin: overview
   Paleozoic volcanism of the Karkonosze Piedmont Basin: overview
   Permokarbon Ga'arské deprese v Západní poušti Iráku
   Permokarbon mezi Šárovcovou Lhotou a Ostroměří (03-43 Jičín, 13-21 Hořice)
   Podkrkonošská pánev
   Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší
   Přehled vulkanismu podkrkonošské pánve
   Příspěvek k výskytu kvartérních terasových uloženin ve rtyňsko-svatoňovické kotlině
   RNDr. Radko Tásler sedmdesátiletý
   Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily, 03-43 Jičín)
   Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
   Spatial and temporal distribution of the Upper-Paleozoic volcanism in the Bohemian part of the Intra-Sudetic Basin
   Svrchní proterozoikum a karbon na listu Plasy (12-31 Plasy)
   To the correlation of grey and variegated horizons of the Líně Formation
   Trace fossils from the Gaara Depression (Iraq)
   Upper Carboniferous - Lower Permian
   VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
   VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
   Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints
   Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily
   XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu v Krakově
   Zemřel RNDr. František Valín, CSc.