Podrobnosti záznamu

Jméno
   Přikryl, Ivo, 1952-
Autor článku
   Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
   Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
   Velká jezera ve zbytkových jamách po těžbě uhlí