Podrobnosti záznamu

Jméno
   Puchnerová, Margita
Autor článku
   Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu