Podrobnosti záznamu

Jméno
   Punčochář, Pavel, 1944-
Autor článku
   O zaměření a práci České limnologické společnosti
   Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
   Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
   Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
   Water management in the Czech Republic at the beginning of 21st century