Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pýcha, Josef
Autor článku
   Analýza vztahu mezi geomagnetickou aktivitou a fází severoatlantické oscilace
   Climate changes in relation to the geomagnetic and solar activity at different QBO phases
   Climate changes in relation to the geomagnetic and solar activity at different QBO phases. Extended abstract
   Comparison of solar and geomagnetic activity effects on the Northern hemisphere weather changes
   Comparison of solar and geomagnetic activity effects on the northern hemisphere weather changes
   The coupling between solar and geomagnetic activity and weather changes in winter
   Distribution and magnitude of deviations from long-term winter (January-February) temperature in the northern hemisphere in the years 1951-1990 at different levels of geomagnetic, or solar activity and QBO phases
   The effect of geomagnetic and solar activity on the distribution of controlling pressure formations in the Northern Hemisphere in winter
   Fyzikální oprávněnost výzkumu "Slunce-počasí"
   Geomagnetic activity as a possible cause of changes in the middle atmosphere and troposphere; observations made in Prague in the years 1932-1987
   Může být magnetosférická aktivita příčinou změn ve střední a dolní atmosféře? Pozorování v Praze 1932-1987
   Odchylky teploty, tlaku a převládající směry větru zimní troposféry v letech vysoké a nízké geomagnetické aktivity
   Possible geomagnetic activity effects on weather
   Relation between Northern Hemisphere winter temperatures and geomagnetic or solar activity at different QBO phases
   Relation between winter climate changes and geomagnetic or solar activity at different QBO phases
   Sluneční-geomagnetická aktivita a změny počasí. Mechanismy
   Sluneční-geomagnetická aktivita a změny počasí. Výsledky pozorování
   Souvislost mezi QBO, geomagnetickou a sluneční aktivitou a změnami tlaku v dolní zimní troposféře na severní polokouli
   Temperature-pressure deviations and prevailing winds in the N. H. winter troposphere in years of high and low geomagnetic activity
   Vztahy mezi zimními teplotami na severní hemisféře a geomagnetickou a sluneční aktivitou při různých fázích kvazibienální oscilace (QBO)
   Zimní období na severní hemisféře a extraterestrické vlivy