Podrobnosti záznamu

Jméno
   Pyszková, Renáta
Autor článku
   Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové