Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rajlich, Petr, 1944-
Autor článku
   2. strukturně geologický seminář
   40 Ar-39 Ar dating of the Inner Carpathians variscan basement and superposed alpine mylonitic overprinting
   Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou
   Aplikace plumbotektonického modelu v Českém masívu
   Archean Crust as a Source of Common Lead in the Bohemian Massif
   Bohemia kratero
   Carbonates of the black shale hosted gold deposit at Suchá Rudná, Czechoslovakia
   Chabazit z Černé v Pošumaví
   Circular and Lozenge Structure of the Bohemian Massif
   Cordierit také projevem pozdně impaktní hydrotermální fáze?
   A cross section through the Moldanubian of the Bohemian Massif and the structural development in its ductile domains
   Cu-rich rucklidgeite and an unnamed Pb-Au-Bi sulphotelluride from the gold deposit Jílové u Prahy
   Čedičové amfiboly na Novojičínsku
   Český kráter
   Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
   Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové?
   Deformační lamely v píseckých berylech
   Ductile shear zones and origin of orthogneisses in the thrust sheet of Choustník
   Duktilní zlomová tektonika Českého masívu - geofyzikální problematika
   Fljuoritovoje metasomatičeskoje mestorožděnije Čulut-Cagan-Del´ centraľnaja Mongolja
   Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
   Geological setting of the moldavite-bearing sediments in western Moravia, Czechoslovakia
   Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
   Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
   Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice
   Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
   I a S žuly
   Izotopický výzkum světlých vápenců ložiska Zlaté Hory - východ
   Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
   Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
   Kosmické bombardování a hranice křída-terciér
   Krenulační kliváž ve strukturním vrtu Suchá Rudná
   Křišťál, záhněda a růženín s šokovými lamelami v Moldanubiku, také projevy ultrazvuku?
   Ložiska typu Mississippi valey ve východním Maroku
   Magnetomineralogy of the cordierite gneiss from the magnetic anomaly at Humpolec, Bohemian Moldanubicum (Czech Republic)
   Mechanical behaviour of the Blansky-Les granulites (Bohemian Massif) during Variscan tectonics
   Metamorfní vznik jesenických kyzových ložisek - fakta a pracovní hypotézy
   Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul
   Návod k používání tektonické symboliky
   Neobvyklý způsob těžby vápenců u Muckova
   Nové údaje ke katastrofické hranici křída-terciér
   Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
   Orbikulární horniny z Muckova v Pošumaví
   Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu
   Persistent and reversed shear-sense wrenching in High Atlas megashear, Morocco; implications for the Mediterranean plate kinematics
   Polyphase deformation of the varied group of the moldanubicum between Sušice and Horažďovice, SW Bohemia
   Posloupnost metamorfózy a kataklázy ortorul a migmatitů orlického bloku desenské klenby
   Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
   Poznámky k příspěvkům Hledání harmonie Země a Slabá místa deskové tektoniky. Odpověď Petra Rajlicha. Odpověď Radana Květa
   Pre-variscan, Variscan and Early Alpine thermo-tectonic history of the north-eastern Bohemian Massif: An 40Ar/39Ar study
   Přetvořené turmalíny moldanubika
   Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
   Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
   Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály
   Rudní ložiska Rudého moře a geneze stratiformních ložisek barevných kovů
   Rulové slepence v lomovém kameni v Týně nad Vltavou
   Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech
   Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
   Shear kinematics on the contact between granulites and the Varied Group; Southern Bohemia, Moldanubian
   Sillimanit v paragenezi s biotitem na puklinách prachatického granulitu
   Slabá místa deskové tektoniky
   Sobotínský aktinolit
   Stable isotope study of base metal deposits from the eastern high Atlas, Morocco
   Strain analysis on conglomerates from the Central Bohemian shear zone
   Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou)
   Syntektonické žíly s vláknitou výplní z východní části Hrubého Jeseníku
   Šokový křemen v českém kráteru
   Tectonic of crenulation cleavage
   Tektonika duktilních domén Českého masívu
   Tektonika litosférických desek spojena s velkými impakty?
   Tektonika marockého východního Vysokého Atlasu
   Tektonika střižných zón
   Tektonika sz. okraje středočeského plutonu a variská transprese v bloku bohemika
   Tektonika východního Vysokého Atlasu
   Terrane boundaries in the Bohemian Massif: Result of large-scale Variscan shearing
   Transpression and transtension in the Devonian Culm of the Nízký Jeseník Mts.
   U-Pb zircon ages and Nd whole-rock systematics for Moldanubian rocks of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
   Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
   Die Ursachen der Expansion der Erde
   Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
   Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
   Variscan Shearing in the Moldanubian of the Bohemian Massif: Deformation, Gravity, K-Ar and Rb-Sr Data for the Choustník Prevariscan Orthogneiss
   Variscan shearing kinematics in the Bohemian Massif: Moldanubian and Moravo-Silesian junction
   Variscan shearing tectonics in the Bohemian Massif
   Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic
   Vícestupňovitý vývoj kavitačních lamel v šokových křišťálech Českobudějovicka
   Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
   Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic
   Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou
   Výskyt šokových křemenů v Českém masivu : 21-22 Holýšov, 21-44 Železná Ruda, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 03-31 Jablonec nad Nisou
   Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně
   Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa
   Vznik skalní mís z hlediska pozorování v tropických lateritových oblastech
   Wrenching of a Continental Lithosphere Containing a Circular Resistant Inclusion: Physical Model Experiments
   Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
   Zemřel vysokoškolský pedagog PaeDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 - ?4. 8. 2012)
   Zkušenosti z návštěvy Afghánistánu
   Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
   Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08