Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rajnoha, Ján
Autor článku
   Associacija akcessornych mineralov v nekotorych porodach Gordušsko-Šťavnickogo intruzivnogo kompleksa
   Contribution to the research of zircons from granitoids of the Štiavnické vrchy Mts. area (Czechoslovakia)
   Gold distribution in sulphide and non-ore minerals at the Pezinok-Kotlárský vrch deposit
   Magnetite indicator of genesis and potential granitoid ore-bearing in the Hodruša-Štiavnica Intrusive Complex (Late Tertiary, Western Carpathians)
   Scheelit a jeho vzťah k horninovým komplexom kryštalinika malých Karpát
   Spinel na skarnovom výskyte Včelín (hodrušsko-štiavnický intruzívny komplex)
   Variské a neogénne granitoidy v oblasti stredoslovenských neovulkanitov z hľadiska obsahu akcesórií