Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rojík, Petr
Autor monografie
   Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva
   Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
   Hnědouhelný důl arcibiskupského panství Světec
   Mapping the Hazardous Wastes from Mining Activities in the Sokolov Lignite basin, Czech Republic
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
   Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
Autor článku
   Accompanying clays of Sokolov coal mines (on the way from wasted opportunity to practical use)
   Anomální koncentrace Pt-kovů na ložisku Cu-rud Tisová
   Anomalous PGE in Fe-Cu-As ores from the Tisová Besshi-type deposit (Bohemian Massif)
   Application of high altitude and ground-based spectroradiometry in the monitoring of hazardous waste derived from Sokolov open-pit mine
   Application of high altitude and ground-based spectroradiometry to mapping hazardous low-pH material derived from the Sokolov open-pit mine
   Change Detection over Sokolov Open-Pit Mining Area, Czech Republic, Using Multi-Temporal HyMAP Data (2009-2010)
   Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
   Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
   Composition and properties of brown coal from the Sokolov Basin.
   Effect of mineralogical and geochemical properties on reflectance properties of waste from Sokolov open pit lignite mine, Czech Republic
   Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska
   Geological setting, technological data and utilization of weathered coals from the Sokolov Basin, Czech Republic
   Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
   Komorní and Železná hůrka
   Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
   Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
   Liptinite in Brown Coal in the Sokolov Basin
   Mapping hazardous low-pH material in mining environment: multispectral and hyperspectral aproaches
   Medardova kápě
   Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
   Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
   Monitoring Hazardous Wastes Using Space-borne and Ground-based Spectroradiometry
   Nález duxitu v sokolovské pánvi
   Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
   Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
   New stratigraphic subdivision of the Tertiary in the Sokolov Basin in Northwestern Bohemia
   Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války
   Paleoenvironmental evolution of the Lower Miocene organic clays (the Sokolov Basin, Eger Graben, Czech Republic): Inorganic proxies
   Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
   Přehled geologie chebské pánve
   Rekultivační substráty Sokolovska
   Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
   Soos
   Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku
   Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
   Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
   Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
   Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
   Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
   Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve
   Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík
   Zamyšlení nad geodiverzitou
   Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří