Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rojkovičová, Ľudmila
Autor článku
   Graphite and sulphide mineralization in the Lúka part of the Malá Fatra Mts. (West Carpathians)
   Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
   Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy
   Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
   Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre
   Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
   Occurence of alabandite at Vígľašská Huta-Kalinka (neovolcanites of the central Slovakia)
   Šobovská polymetalická mineralizácia
   Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch
   Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli