Podrobnosti záznamu

Jméno
   Roubíček, Václav
Autor článku
   Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1, Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples of OKD Coals
   Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3, Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
   Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
   Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
   Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
   Environmentally acceptable utilization of hard coal
   Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
   Za prof. ing. Josefem Hojdarem, dr.h.c. - vynikajícím vysokoškolským učitelem