Podrobnosti záznamu

Jméno
   Roupec, Petr
Autor článku
   Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
   Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
   Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
   Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
   Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu