Podrobnosti záznamu

Jméno
   Rucký, Pavel
Autor článku
   Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
   Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
   Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
   Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
   Matematicko-statistické hodnocení výskytu zpevněných poloh
   Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
   Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
   Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
   Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
   Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
   Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
   Stanovení upravitelnosti uhlí z vrtných jader
   Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
   Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
   Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
   Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
   Zvláštnosti diagramů upravitelnosti hnědých uhlí typu oxihumolitů