Podrobnosti záznamu

Jméno
   Růžičková, Eliška
Autor monografie
   Holocene flood plain of the Labe River
   Holocenní fluviální sedimenty Labe mezi Nymburkem a Ostrou
   Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů
   Quaternary clastic sediments of the Czech Republic. Textures and structures of the main genetic types
Autor článku
   Anthropogenic contamination of the floodplain sediments of the Upper Labe River
   Application of direct and indirect data for the reconstruction of climate during the last two millenia
   Changing Environments During the Younger Dryas Climatic Deterioration: Correlation of Aeolian and Lacustrine Deposits in Southern Czech Republic
   Changing environments during the younger dryas climatic deterioration: correlilation of aeolian and lacustrine deposits in southern Czech Republic
   On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem
   Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav - Děkanská zahrada
   Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada (12-24 Praha)
   Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
   Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk (23-33 Veselí nad Lužnicí)
   Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk
   Excursion to Quaternary localities in the Labe River food plain: Sandberg, Hradišťko, Kluk, Ostrá
   Flood events and evolution of the Labe (Elbe) River in central Bohemia (Czech Republic)
   Flood plain environment and archaeology of the Elbe (Labe) river (Central Bohemia), Czech Republic
   Flood plain environment and archaeology of the Elbe (Labe) river (Central Bohemia), Czech Republic
   Flood plain of the Labe river in the Little ice Age
   Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the Middle Labe (Elbe) Valley
   Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the middle Labe (Elbe) valley
   Holocene fluvial sediments of the Labe River
   Holocenní niva Labe a její vývoj
   Holocenní niva Labe a její vývoj
   Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
   Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi. Holocene sediments of the Labe River between Nymburk and Tišice
   Kvartérní ledovcové sedimenty na území České republiky
   Malty z kostela Panny Marie z 9.-11. století na Pražském hradě: mineralogické a petrografické složení
   Manifestation of Climate on the Earth Surface at the End of Holocene
   Mineralogicko petrografický výzkum malt - část I
   Mineralogicko petrografický výzkum malt - část II
   Mineralogicko petrografický výzkum malt - část III
   Niva Labe v okolí Staré Boleslavi (13-13 Brandýs nad Labem)
   Niva Labe v okolí Staré Boleslavi
   Paleogeographic development of the Labe River flood plain during the Holocene
   Petrographische Erforschung der frühmittelalterlichen Keramik aus dem Prager Suburbium und Bewertung der Anwendung ihrer Ergebnisse in der Archäologie
   Petrology of Lower Pleistocene continental deposits - Beroun highway
   Position of fluvial loams on the flood plain in the Quaternary sedimentation cycle
   Poslední chladný event v dějinách Země
   Poslední chladný event v dějinách Země
   Použití petrologických a mineralogických metod při výzkumu sedimentů mladšího kenozoika Krušných hor
   Projevy klimatu na zemském povrchu koncem holocénu
   Projevy klimatu na zemském povrchu koncem holocénu
   Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě
   Příspěvěk k problému klasifikace klastických sedimentů
   Radiocarbon dating of Holocene sediments: Flood events and Evolution of the Labe (Elbe) River in Central Bohemia (Czech Republic)
   Radiocarbon Dating of Holocene Sediments: Flood Events and Evolution of the Labe (Elbe) River in Central Bohemia (Czech Republic)
   Sedimentologický výzkum písků a štěrků na lokalitě Beroun-dálnice (12-41 Beroun)
   Structural and textural characteristics of glacial depositst in the Czech Republic
   Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
   Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
   Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
   Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice. Textures and structures of Quaternary clastic sediments in the Czech Republic
   Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
   Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice. Study of clay fraction in sediments of continental glaciations in the Czech Republic
   Trunks in Holocene fluvial sediments of the Labe River
   Upper Cenozoic deposits at the foot of the Krušné hory Mts
   Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
   Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
   Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem (12-22 Mělník, 12-24 Praha)
   Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem
   Vývoj jihovýchodního okraje Krušných hor a mostecké pánve v mladším kenozoiku
   Výzkum antropogenní kontaminace holocenních fluviálních sedimentů horního toku Labe - 2. etapa
   Výzkum nivy horního toku Labe (03-41 Semily, 03-44 Dvůr Králové nad Labem)
   Výzkum nivy horního toku Labe
   Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe (13-14 Nymburk)
   Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe
   Základní klasifikace svahových sedimentů
   Základní klasifikace svahových sedimentů