Podrobnosti záznamu

Jméno
   Říha, Zdeněk
Autor článku
   Hydrodynamic generator for ultrasonic modulation of the jet: basic study
   Influence of the transition area on efficiency of the water jet cutting
   The Measurement of Abrasive Particle Velocities in the Process of Abrasive Water Jet Generation
   The measurement of abrasive particles velocities in the process of abrasive water jet generation
   Numerical simulation of transmission of acoustic waves in high-pressure system
   Numerical simulation of transmission of acoustic waves in highpressure system
   Numerický model akustického generátoru pro generování pulsujícího vodního paprsku
   Proudění v trysce s pohyblivou stěnou
   Předpověď proudění v trysce
   Simulace přenosu tlakových pulsací vysokotlakým systémem
   Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem
   Výpočet vlastní frekvence vysokotlakého systému