Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sedlák, Jiří
Autor monografie
   Gravimetrické mapování 1:25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa
Autor článku
   Crustal and lithospheric structure of the Carpathian-Pannonian region - a geophysical perspective: regional geophysical data on the Carpathian-Pannonian lithosphere : abstract
   Geodynamic model of the contact aera of the Bohemian Massif and Western Carpathians
   Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
   Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese
   Geological interpretation of a gravity low in the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland)
   Geological structure of the Czech Republic depicted by the new gravity and magnetic field images
   GEOMIND - Geophysical Multilingual Internet-driven Information Service
   GeoMind, a Geophysical Multilingual Internet driven Information Service
   GEOMIND (Geophysical Multilingual Internet Driven Information Service)
   Geophysical and structural pattern of the Knížecí Stolec pluton and its host rocks in the south-western part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   Geophysical Manifestation of the Metabazite Zone of the Brno Massif
   Gravity Images of the Bohemian Massif and the West Carpathian Contact Zone
   Gravity Maps of the NW Bohemia
   Gravity maps of the Vienna Basin
   Gravity model of the Melechov Massif
   Gravity modelling of the Krkonoše-Jizera Pluton
   Gravity response of igneous rocks in the northwestern part of the Bohemian Massif
   Hercynian and Alpine brittle deformation of the Brunno - Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
   Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech republic)
   Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
   Informace o mezinárodním projektu GEOMIND (Geofyzikální mnohojazyčný internetový informační servis)
   Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
   Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
   Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
   Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
   Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced nearby a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
   New Geophysical Contributions to the Geological Structure of the Contact Zone of the Bohemian Massif and the West Carpathians
   New gravity map of Carpathians
   Nové geofyzikální poznatky z centrální části Šumavy
   Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
   Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
   Preliminary results of the new magnetic survey carried out in the NE of the Czech Republic
   Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
   Přínos geofyzikálního mapování 1 : 25 000 k poznání geologické stavby a metalogeneze třebíčského a jihlavského masívu
   Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
   Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
   Structure of the West Carpathian Flysch Belt and its fundament
   Structure of the West Carpathians Flysch Belt and its Fundament
   Vienna Basin and Adjacent Tectonic Units: Structural-Tectonic Elements Mapped by Means of the Gravimetry
   Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
   Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps