Podrobnosti záznamu

Jméno
   Skála, Roman
Autor monografie
   Bohemian geological enigmas: Variscan high-pressure granulites, ultrapotassic magmatites and tektites
   Chemické složení vltavínů chebské pánve a jejich vztah k dalším tektitům středoevropského pádového pole
   Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
   Mineralogic analysis of samples from karst sediments in Slovenia, 4. : final report
   Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova
Autor článku
   40Ar-39Ar laser dating of tektites from the Cheb Basin (Czech Republic): Evidence for coevality with moldavites and influence of the dating standard on the age of the Ries impact
   40Ar-39Ar laser dating of tektites from the Cheb Basin (Czech Republic): Evidence for coevality with moldavites and influence of the dating standard on the age of the Ries impact
   57. výroční schůze Meteoritické společnosti v Praze
   Agricolaite, a new mineral of uranium from Jáchymov, Czech Republic. - Mineral Petrol. DOI 10.1007/s00710-011-0174-6
   Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie.
   Aragonit z Kadaňské Jeseně
   Barioferrite, BaFe3+12O19 - a new magnetoplumbite-group mineral from the Most Basin, Czech Republic
   Barva ametystu a její příčiny
   Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
   Ca-Fe3+-rich Si-undesaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal basin, Czech Republic
   Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
   Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
   Changes in meteoroid porosity and density during atmospheric entry
   Changes to meteoroid shape, density, porosity and internal structure during high velocity atmospheric entry
   Changes to meteoroid shape, porosity and internal structure during high velocity atmospheric entry
   Chebské vltavíny
   Chromian troilite from the Vicenice octahedrite
   Chromitity z vardarské ofiolitové zóny v Makedonii
   Crystal chemistry of the natural uranyl carbonate mineral grimselite, (K, Na)3Na[(UO2)(CO3)3](H2O), from Jáchymov, Czech Republic
   Crystal structure determination of new phase Ni2SbTe2 from Kunratice near Šluknov (Czech Republic)
   The crystal structure of Co2P from X-ray powder diffraction and its mineralogical applications
   The crystal structure of Co2P from X-ray powder diffraction data and its mineralogical applications
   Crystal structure of meteoritic schreibersites: determination of absolute structure
   Crystal structure of schreibersite from Toluca iron meteorite
   Crystal structure of trigonal Na4[(UO)2(CO3)3]
   Crystal structure of vanadinite: Refinement of anisotropic displacement parameters
   Crystal structure of vanadinite:Refinement of anisotropic displacement parameters
   Crystal structure of vanadite: Refinement of anisotropic displacement parameters
   Crystal structure parameters as a measure of the degree of shock metamorphism in quartz
   Crystal structure parameters as a measure of the degree of shock metamorphism in quartz
   Crystallography of the Sb-Te-Ni system
   Crystallography of the Sb-Te-Ni system
   Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   České diamanty
   Defects in CaF2 caused by long-time irradiation and their response to annealing
   Density, porosity and internal structure of interplanetary dust
   Density, porosity and internal structure of unmelted micrometeorites
   Density, porosity, mineralogy, and internal structure of cosmic dust and alteration of its properties during high-velocity atmospheric entry
   Density, porosity, mineralogy, and internal structure of cosmic dust and alteration of its properties during high velocity atmospheric entry
   Description and crystal structure of vajdakite, (( Mo 6+ O2)2(H2O)2As3+2O5).H2O - A new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo+6O2)2(H2O)2 As+32O5] . H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo6+O2)2(H2O)2As3+2O5].H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
   Dust storm events in Iceland (1949-2011): Physical properties of Icelandic particulate matter
   Dust Storm Events in Iceland: Physical Properties of Icelandic Dust
   Dva české diamanty
   Effect of natural irradiation in fluorites: possible implications for nuclear waste managenement?
   Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
   Evolution of the space weathering - laboratory simulations
   Experimentally shocked dolomite - a Raman spectroscopic study
   Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts
   Fe-Ti oxides in selected volcanic rocks of the České středohoří Mts
   Fe-Ti Oxides in selectes Volcanic Rocks of the České Středohoří Mts
   Fe/Ni-distribution over crystallographically non-equivalent sites in the crystal structure of two synthetic schreibersites
   Ferrimolybdit z opuštěné štoly 5.květen u Vrchoslavi, Krušné hory
   Geochemical characteristics of basement target rocks, suevitic glasses from the Eyreville B drill core, Chesapeake Bay impact structure, and three bediasites
   Granáty
   Haitská skla - pravděpodobně nejstarší známé tektity
   Haitská skla
   Hartite from Bílina
   Historie klasifikace a mineralogie oktaedritu od Vícenic
   Hydrogrossular (Ca3Al2(SiO4)3-x(OH4x) and maghemite (Fe2O3) from Raduša, Macedonia
   Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
   Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
   Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
   Impact process: An important geological phenomenon
   Impaktová struktura Alamo v USA
   Impaktové kráterování Země
   Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras
   Influence of titanium content on crystal structure of iron monosulfide
   Influence of titanium content on crystal structure of iron monosulfide
   Influence of titanium content on crystal structure of iron monosulfide
   Inversion twinning in troilite
   Inversion twinning in troilite
   K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku
   K/T-tektity a nový názor na vznik tektitů
   Kitagohaite, Pt.sub.7./sub.Cu, a new mineral from the Lubero region, North Kivu, Democratic Republic of the Congo
   Klasifikace a nomenklatura meteoritů
   Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
   Krystalochemie schreibersitu z železného meteoritu Vicenice
   Krystalochemie spinelidů
   A layered moldavite from the Cheb Basin
   Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl . 5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
   Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl center dot 5H(2)O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
   Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abudancia mine, Chile
   Leydetite, Fe(UO.sub.2./sub.)(SO.sub.4./sub.).sub.2./sub.(H.sub.2./sub.O).sub.11./sub., a new uranyl sulfate mineral from Mas d'Alary, Lodeve, France
   Li-F micas from the granite stock at Podlesí, Czech Republic
   Lithium and magnetism isotopes in sediments of the Ries area: constraints on the sources of moldavite tektites
   Lithium in tektites and impact glasses: Implications for sources, histories and large impacts
   Low-temperature magnetism of alabandite: Crucial role of surface oxidation
   Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram, Czech Republic. Rietveld
   Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram Czech Republic: Rietveld crystal structure refinement
   Meteority: jejich složení a klasifikace
   Mineralogical investigations of experimentally shocked dolomite: Implications for the outgassing of carbonates
   Mineralogie pegmatitových žil na hoře Pik Marčenko v Chibinách (Rusko)
   Mineralogie porcelanitů Mostecké pánve
   Mineralogie skupiny organolitů
   Mineralogie železného meteoritu od Vícenic
   Mineralogy of chromitites from three ultramafic massifs in Macedonia
   Mineralogy of the Vícenice octahedrite
   Modern long-range atmospheric dust transport over the Czech Republic - the case of North African dust load in spring 2014
   Moldavites from the Cheb Basin, Czech Republic
   Moldavites from the Cheb Basin, Czech Republic
   Moldavites from the Cheb Basin, Czech Republic
   Natural and recently formed combustion metamorphic rocks and minerals in the Czech Republic (P2M-244)
   Neutron and photon activation analyses and PIGE in search of parent materials for moldavites and other tektites
   New naturally occurring phases of secondary origin from Jáchymov (Joachimsthal)
   Nickel-dominant schreibersite from Vicenice iron
   Nickelphosphide from the Vicenice octahedrite: Rietveld crystal structure refinement of a synthetic analogue
   Nickelphosphide from the Vicenice octahedrite: Rietveld crystal structure refinement of synthetic analogue
   Niklfosfid ze železného meteoritu od Vícenic
   Nová klasifikace a nomenklatura skupiny amfibolů
   Nová klasifikace třídy sulfidů nerostného systému podle Huga Strunze
   Nové minerály I
   Nové minerály II
   Optical properties and climate forcing of Icelandic dust
   Orientation relationships of carlsbergite in schreibersite and kamacite in the North Chile iron meteorite
   Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
   Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
   Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
   Pegmatity severovýchodní Karélie (Rusko)
   Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje
   Phase relations in the pseudo-ternary system, Co2P-Fe2P- Ni2P
   Physical Properties and X-Ray Microtomography of the Micrometeorites from Novaya Zemlya, Russia
   Physical properties of suspended dust during moist and low wind conditions in Iceland
   Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
   Powder data for synthetic analogue of a mineral nickelphosphide
   Primary minerals of the Jáchymov ore district
   Primary minerals of the Jáchymov ore district
   Přírodní výskyty fullerenů
   Přírodní zeolity
   Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
   Quantitative Study of Porosity and Pore Features in Moldavites by Means of X-ray Micro-CT
   Reliability of chemical microanalyses for solid waste materials
   Rietveld refined of the crystal structure of silica phases from the Barringer Crater in Arizona
   Ringwoodit - silikátový spinelid z meteoritů a nitra Země
   Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
   Shock-induced effects in natural calcite-rich targets as revealed by X-ray powder diffraction
   Shock-induced phenomena in limestones in the quarry near Ronheim, the Ries Crater, Germany
   Shock-loaded dolomite - An X-ray powder diffraction study
   Shock-loaded dolomite - An X-ray powder diffraction study
   Some unusual magnetic minerals found in palaeo-slags, North Bohemian Browncoal basin; their termomagnetic and low field characteristics
   Some unusual magnetic minerals found in paleoslags, North Bohemian Browncoal Basin; their thermomagnetic and low-field characteristics. -
   Space weathering simulations through controlled growth of iron nanoparticles on olivine
   Space weathering simulations through controlled growth of iron nanoparticles on olivine
   Space weathering simulations through laboratory production of iron nanoparticles on mineral grains
   SPINEL - program k přepočtu chemických dat minerálů spinelové skupiny
   Statistical assessment of major element composition of moldavites from the Cheb Basin
   Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
   Synthetic schreibersites (Fe,Ni)3P: Iron and nickel distribution in non-equivalent sites of their crystal structure
   The system Ni-Sb-Te at 400°C
   Systém Sb-Te-Ni a jeho geologická aplikace
   Švenekite, Ca[AsO2(OH)2]2, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Švenekite, Ca[AsO.sub.2./sub.(OH).sub.2./sub.].sub.2./sub., a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
   Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
   A tephra ash from the Alaskan Mt. Redoubt 4 April 2009 eruption reached Prague in twelve days
   Tertiary alkaline Roztoky Intrusive Complex, České středohoří Mts., Czech Republic: petrogenetic characteristics
   Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury
   Transformace minerálů během impaktní metamorfózy
   Trigonal Na4(UO2(CO3))
   Triple-oxygen isotope composition of moldavites and irghizites: clues for source materials of tektites and other impactrelated glasses
   Troilite formed by sulfurisation: A crystal structure of synthetic analogue
   Tucson Gem and Mineral Show 1995 a účast Národního muzea na ní
   Tučekit - sulfid niklu a antimonu - pojmenovaný podle Dr. K. Tučka
   Turonské pyritové konkrece z Kladna-Dříně
   Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at ĺelénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
   Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at Želénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
   Upheaval Dome (Canyonlands National Park, Utah, USA) - impaktový kráter nebo solný diapir?
   Uraninit
   Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov
   Útes Stevns Klint v Dánsku a jeho význam pro hranici křídy a terciéru
   Variation of unit-cell dimensions of experimentally synthesized members of Fe3P-Ni3P solid solution
   Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech republic
   Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral species from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech Republic
   Vavřínite Ni2SbTe2, a new mineral species from the Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic
   Vavřínite, Ni2SbTe2,a new mineral species from Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic
   Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
   Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
   Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
   Vistepit Mn5SnB2Si5O20 - novyj borosilikat marganca i olova
   Vladimír J. Bouška (1933-2000) - Memorial
   Volcanic ash particulate matter from the 2010 Eyjafjallajökull eruption in dust deposition at Prague, central Europe
   Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby
   Vypřesnění krystalové struktury vanadinitu
   Whewellit z příbramského uranového ložiska
   X-ray powder diffraction study of experimentally shocked dolomite
   Závislost mikrostruktury dentálního hydroxylapatitu na délce vývoje zubu
   Zeolitová mineralizace Vinařické hory
   Zeolity
   Zeolity Vinařické hory u Kladna
Další autor
Monografie
   Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 7 - Jasovská jaskyňa