Podrobnosti záznamu

Jméno
   Skalický, Josef
Autor článku
   Chemismus hornin vulkanoplutonického komplexu v oblasti Phan Rangu (VSR)
   Geochemická charakteristika řečištních sedimentů ve skupině Králického Sněžníku
   Geochemický výzkum řečišťních sedimentů Broumovského výběžku
   Geochemický výzkum řečištních sedimentů v oblasti Jeseníků
   Geochemie povrchových vod na Broumovsku (04-32 Broumov)
   Geochemie povrchových vod na území listu Čáslav
   Geochemie povrchových vod na území listu Martínkovice (04-34 Martínkovice)
   Geochemie povrchových vod na území listu Meziměstí (04-31 Meziměstí)
   Geochemie povrchových vod na území listu Nové Město n. Metují (14-11 Nové Město n. Metují)
   Geochemie povrchových vod na Žambersku (14-14 Žamberk)
   Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín)
   Meření tloušťky elektricky vodivých vrstev používaných v rentgenové mikroanalýze
   Mineralogicko-geochemické studium uranové mineralizace v broumovském permu (dolnoslezská pánev)
   Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy)
   Nerudní nerostné suroviny v oblasti Phan Rangu (VSR)
   Příprava vzorků pro mikroanalytická měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
   Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
   Půdní metalometrická prospekce v území mezi Zlatými Horamy a Suchou Rudnou
   Quartz crystals from the environs of Thon Vinh Truong (Vietnam)
   Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR)
   Standardy minerálů pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
   Sulfidická mineralizace v křemen-karbonátové žíle v Lomnici nad Popelkou
   Tektites in the Phan Rang area, Vietnam
   Uranová mineralizace v broumovském permu dolnoslezské pánve
   Výskyt gladitu v rudních žilách v okolí Phan Rangu (Vietnam)