Podrobnosti záznamu

Jméno
   Smetánka, Jiří
Autor článku
   Očekávaný technický vývoj povrchové těžby rudných a nerudních surovin do r. 2000
   Způsoby zpevňování horninového masívu před hlavou tunelovacího stroje