Podrobnosti záznamu

Jméno
   Smith, D.
Autor monografie
   Radioelement Mapping