Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sopková, Bohuslava
Autor článku
   Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
   Sarmatian depositional environment of the Northern Vienna Basin
   Sarmatian sedimentary record in the Moravian part of the Vienna Basin
   Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
   Sequence stratigraphy of the Middle Miocene on the northeastern margin of the Vienna Basin