Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sosna, Karel
Autor monografie
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
   Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
Autor článku
   Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
   Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review
   In situ and laboratory measurements of hydraulic conductivity in granitic rock matrix
   Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
   The Results of Borehole Acoustic Imaging from a Granite in the Jihlava District, Czech Republic: Implications for Structural Geological Research
   Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks