Podrobnosti záznamu

Jméno
   Souček, Vladimír
Autor článku
   Ekologické aspekty těžby nerudních surovin
   Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou
   Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředí
   Poznámky k posuzování vlivů na životní prostředí při těžbě nerostů a jeho využití pro úvahy pro sanaci dotčených pozemků