Podrobnosti záznamu

Jméno
   Stráník, Zdeněk, 1931-
Autor článku
   Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic)
   Contrasting magnetic fabrics in sedimentary rocks of the accretionary prisms of the Western Carpathians and the eastern Rheno-Hercynian Zone
   Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia
   First version of geodynamic, palinspastic maps series of the west Carpathian Neogene on scale 1 : 1 000 000
   Geology and hydrocarbon resources of the Outer West Carpathians and their foreland, Czech Republic
   Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
   Lower Miocene of the Hustopeče Gate
   Magnetic fabric and ductile deformation differences between the Magura and Krosno groups of thrust sheets of the Flysch Belt of the West Carpathians and their tectonic implications
   Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
   Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia)
   Outer Carpathians in south Moravia
   Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
   Pouzdřany - wine cellars
   RNDr. Václav Pesl, CSc. ?
   Soutěska, Pavlovské vrchy Hills
   Stratigrafické postavení boudeckých slínů v rámci oligocen-miocenního stupně
   Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov
   Šitbořické vrstvy na vrtu Křepice-5
   Šitbořické vrstvy na vrtu Křepice-5
   Tectonic activity in time of formation of main and late molasses on Czechoslovakian west Carpathians
   Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě
   Turold quarry
   Uherčice
   The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
   Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
   Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky : 34-21 Hustopeče
   Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
   Vzpomínka na Zdeňka Rotha
   The Western Carpathians in South Moravia - an outline of the geology
   Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče