Podrobnosti záznamu

Jméno
   Stránska, Mária
Autor článku
   Magnetic anisotropy and natural radioactivity in West Carpathian granites
   Magnetic, density and radioactive properties of Rochovec granites (Slovenské rudohorie Mts., Western Carpathians)
   Mapa morfoštruktúr predneogénneho podložia bánovskej kotliny
   Mapa přirozených hustot hornin západních Karpat
   Nové poznatky geofyzikálneho výskumu vnútorných kotlín Slovenska