Podrobnosti záznamu

Jméno
   Středová, H.
Editor monografie
    Extrémy oběhu vody v krajině. Sborník abstraktů a CD s příspěvky z mezinárodní konference
    Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí