Podrobnosti záznamu

Jméno
   Střelcová, Eva
Autor článku
   DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
   Illitization of illite-smectite in the Jurassic and Paleogene of the eastern Bohemian Massif in relation to organic maturation and thermal history
   Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
   Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
   Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu