Podrobnosti záznamu

Jméno
   Střeštík, Jaroslav
Autor monografie
   Results of geomagnetic measurements made at the observatory of Budkov in 1998
   Results of geomagnetic measurements made at the observatory of Budkov in 1999
   Results of geomagnetic measurements made at the observatory of Budkov in 2000
Autor článku
   Akutní kardiovaskulární příhody a meziplanetární prostředí
   Analýza růstu globální teploty
   Atmogeochemické pole a jeho vztah ke geofyzikálním a meteorologickým parametrům
   An attempt to predict the Wolf sunspot numbers for the next decades using those observed so far
   Calculation of a set of correlation coefficients using sine functions as a method for determining signal periodicities
   Cerebral infarction versus solar and geomagnetic activity: a cross-regression study
   The change of precipitation totals in different European localities during 1900-2000
   Changes of ST-phenomena and surface air temperature during the last three centuries in relation to solar inertial motion
   Charakter srážek za posledních 200 let v pražském Klementinu a jejich vliv na hospodaření s vodou v krajině
   Chronologie akutního koronárního syndromu
   Chronologie akutního koronárního syndromu
   Connections between whistlers and pulsation activity
   Correlations between long-term climatic changes and the secular variation of geomagnetic elements
   Četnost světových teroristických útoků od konce šedesátých let
   Další pokusy o inferenční statistickou předpověď ročních Wolfových čísel
   Další pokusy o inferenční statistickou předpověď ročních Wolfových čísel
   Další zkušenosti s validitou celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku
   Délky letorostů vinné révy jako pomůcka pro rekonstrukci jarních teplot vzduchu v 18. století
   Délky letorostů vinné révy, teplota vzduchu a heliogeofyzikální faktory z hlediska chronobiologie
   Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu
   Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu
   Dlouhodobé periodicity ve Wolfových číslech slunečních skvrn
   Dlouhodobé změny klimatu v souvislosti se sluneční a vulkanickou aktivitou a pohybem Slunce
   Doplnění katalogu polárních září pozorovaných v nižších šířkách 1001-1779
   Dynamics of bioparameters in relation to external chronomodulation
   Dynamika některých bioparametrů ve vztahu k vnějšímu prostředí
   Effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on geomagnetic pulsations
   The effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on geomagnetic pulsations
   The effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on the geomagnetic field
   Extraterrestrial influences on cardiovascular mortality
   Geomagnetic Pc3 pulsations during the total solar eclipse on Aug 11, 1999
   Globální teplota roste nepravidelně
   Historie magnetických měření v Čechách a dlouhodobé změny složek geomagnetického pole
   Hodnocení významnosti statistických výsledků
   Increase of annual and seasonal air temperatures in the Czech Republic during 1961 - 2010
   The increase of the air temperatures observed in different European localities during 1951-2010
   The influence of heliogeophysical and meteorological factors on cardiovascular mortality
   The influence of heliogeophysical and meteorological factors on cardiovascular mortality
   K validitě celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku
   K validitě celostátní biometeorologické předpovědi pro českou republiku (z hlediska kardiologa)
   Kde leží střed Čech, Moravy, České republiky a Evropy
   Klimatická změna podle měření teplot vzduchu v pražském Klementinu za 230 let
   Korelace variací atmogeochemického pole s meteorologickými daty
   Late spring and early autumn frosts in connection with global warming
   Long-term changes of the surface air temperature in relation to solar inertial motion
   Long-term climatic changes observed in Prague-Klementinum
   Long-term variations in solar and geomagnetic activities
   Magnetické pole Země a jeho možný vliv na živé organizmy
   Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu
   Možné meteorologické a mimozemské vlivy na výskyt zločinnosti v jihomoravském regionu
   Možné periodicity ve výskytu válek v Evropě za posledních 500 let
   Možné slapové vlivy planet na Slunce
   Možné vnější faktory ovlivňující výskyt záchvatů srdeční tachyarytmie
   Některé dlouhodobé periody ve výskytu zemětřesení
   Některé dlouhodobé periody ve výskytu zemětřesení
   Některé periodicity v úmrtnosti v Rumunsku v letech 1989-1995
   Některé souvislosti mezi vybranými heliogeofyzikálními a meterologickými jevy a kardiovaskulární úmrtností
   Nemocnost v n. p. Jihlava v letech 1965-1974 z hlediska chronobiologie
   Nemocnost v n. p. Jihlava v letech 1965-1974 z hlediska vlivu vnějších faktorů
   Nile annual volume 1871-1970: hic sol laborat?
   O dlouhodobém vlivu sopečné činnosti na povrchové teploty vzduchu
   Odezva úplného slunečního zatmění v zemském magnetickém poli
   Odraz slunečního systému v solárně-terrestrických (ST) jevech
   Partial validation of an about 29-year transtridecadal cycle in the aurora borealis
   Periodicities between 6 and 16 years in surface air temperature in possible relation to solar inertial motion
   Periodicity a trendy v evropských srážkových řadách
   Periody spojené se slapovými variacemi
   Periody spojené se slapovými variacemi
   Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice
   Posouzení astrologické předpovědi na léto 1998
   Possible correlation between solar and volcanic activity in a long-term scale
   Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
   Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
   Pravidelné variace znečištění ovzduší na vybraných stanicích v letech 2003-2006
   Projevy klimatické změny v maximálních a minimálních teplotách
   Projevy klimatické změny v maximálních a minimálních teplotách
   Proměnlivost průměrných denních teplot vzduchu za dobu pozorování v pražském Klementinu
   Proměnná délka slunečních cyklů jako frekvenčně modulované oscilace
   Průběh teplot a srážek v Praze na Karlově v letech 1961-2010
   Průměr kmene stromu a Měsíc: podrobný rozbor periodických vztahů
   Přechody vnitřních planet přes sluneční disk
   Předpověď sluneční aktivity ve 24. a 25. cyklu
   Reconstruction of the spring temperatures in the 18th century based on the measured lengths of grapevine sprouts
   Reconstruction of the spring temperatures in the 18th century from measured lengths of grapevine sprouts
   Regular variations of air pollution on selected stations during 2003-2007
   Rekonstrukce jarních teplot vzduchu v 18. století na základě délky letorostů vinné révy
   Rekonstrukce průměrných teplot vzduchu v minulém tisíciletí
   Relations between the solar inertial motion, solar activity and geomagnetic index aa since the year 1844
   Relations of field line resonances and upstream waves and the winter attenuation of pulsations
   The response of the 11 August 1999 total solar eclipse in the geomagnetic field
   The response of the 11 August 1999 total solar eclipse in the geomagnetic field
   Salmonelóza a některé meteorologické, solární a geomagnetické ukazatele
   Sluneční aktivita a povrchové teploty vzduchu od r. 1750
   Sluneční aktivita, meziplanetární prostředí a možné korelace s výskytem akutních kardiovaskulárních příhod
   Sluneční skvrny, erupce a geomagnetická aktivita: vztah k mozkové mrtvici?
   A solar activity forecast: cycles 23-26
   Solar and lunar rhythms in Ap index
   The solar systemic features in ST-phenomena and surface air temperature during the last centuries
   Some long-term periodicities and trends in European precipitation series
   Some periodicities in European precipitation series
   Some periodicities in the mortality in Romania 1989-1995
   Současná klimatická změna podle pozorování z pražského Klementina
   Spectrum of geomagnetic activity in the period range 5-60 days: possible lunar influences
   Srážková bilance a průtoky vody ve Vltavě za dvě století
   Srážkové úhrny a vydatné srážky v pražském Klementinu v letech 1805-2007
   Statistical regularities of geoelectric Pc3 pulsations at station Šrobárová over the period 1979-1984
   Střednědobé a dlouhodobé periodicity ve sluneční aktivitě
   Střednědobé a dlouhodobé periodicity ve sluneční aktivitě
   Střednědobé změny v délkách cyklů sluneční aktivity
   Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických parametrů
   Transtridecadal BEL cycle in the aurora (1001-1900)
   Tree-stem diameter fluctuates with the lunar tides and perhaps with geomagnetic activity
   Unseen space weather also relates to cardiac events
   Upstream waves and field line resonances: simultaneous presence and alternation in Pc3 pulsation events
   Upstream waves and field line resonances: simultaneous presence and alternation in Pc3 pulsation events
   Variace porodnosti na Slovensku
   Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě
   Variations in solar and geomagnetic activity with periods near to 1.3 year
   Variations in the mortality with respect to lunar phases
   Variations in the mortality with respect to lunar phases
   Víceletá perioda sluneční činnosti o délce 106 slunečních cyklů a její vazba na planety sluneční soustavy
   Vliv heliogeofyzikálních faktorů na zemědělskou produkci
   Výskyt extrémních hodnot teplot vzduchu v průběhu dvou století v pražském Klementinu
   Výskyt teplých a studených dní v průběhu dvou století v pražském Klementinu
   Vývoj cen pšenice ve Francii a v Německu v letech 1531-1785
   Vzájemné korelace počasí v jednotlivých měsících - ověření některých pranostik
   Vzájemné korelace průměrných teplot a úhrnných srážek v jednotlivých měsících a jejich odraz v pranostikách
   Vzrůst průměrných teplot vzduchu podle pozorování na síti stanic v Německu za posledních 17 let
   Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
   Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
   Vztahy mezi pohybem slunce a geomagnetickou a sluneční aktivitou od r. 1844
   Změna kontinentality podnebí v souvislosti s globální klimatickou změnou
   Změna průměrných teplot vzduchu ve městě a mimo měasto za posledních 65 let
   Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012
   Změna srážkových úhrnů a průtoků vody v řekách v průběhu 20. století
   Změny geomagnetický pulzací v průběhu úplného zatmění slunce
   Změny klimatu vzhledem k proměnlivosti solárně-terrestrických jevů