Podrobnosti záznamu

Jméno
   Suchánková, Jana, 1972-
Autor článku
   Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
   Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
   Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
   Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals