Podrobnosti záznamu

Jméno
   Suchý, Václav
Autor článku
   13. mezinárodní sedimentologický kongres ve Velké Británii
   Barrandian of the Prague Basin: Field Observations, Analyses and Numerical Simulation of Petroleum Generation-Migration
   Bitumens and Fluid Inclusions from the Barrandian Basin (Czech Republic)
   Bitumens and Petroleum Inclusions from the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic)
   Bitumens from the Barrandian Basin, Czech Republic
   Bitumens, petroleum inclusions and possible source rocks from the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic)
   Blackened bioclasts and bituminous impregnations in the Koněprusy Limestone (Lower Devonian), the Barrandian area, Czech Republic: implications for basin analysis
   Burial dolomitization by warm basinal brines: an example from the Barrandian basin (Silurian), Czech Republic
   Carboniferous coal-bearing cyclothems: new data from East-European basins
   Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin
   Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin
   Cephalopod Limestones of the Barrandian Basin (Silurian), Czech Republic: sedimentary environments and stratigraphic significance
   Characterization of organic matter in dusts and fluvial sediments from exposed areas of downtown Prague, Czech Republic
   Conditions for veining in the Barrandian basin (Lower Palaeozoic), Czech Republic: Evidence from fluid inclusion and apatite fission track analysis
   Conditions for veining in the Barrandian Basin (Lower Palaeozoic), Czech Republic: evidence from fluid inclusion and apatite fission track analysis
   Contact metamofphism of graptolite rich black shales by basaltic sills: implications for the origin of hydrothermal petroleum
   Contact metamorphism of bituminous shales by a basaltic sill: Response of clay minerals and organic matter
   Contact metamorphism of sedimentary strata by a basaltic sill: Computer simulations and geological evidence
   Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
   Deep Diagenesis of Organic Matter-rich Marine Mudrocks: Tentative Model for the Lower Paleozoic Barrandian Basin, Czechoslovakia
   Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey
   Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey
   Diagenetic Fluid Circulation through Fractures : A Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paleozoic)
   Diagenetic Fluid Circulation through Fractures: a Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paloeozoic), Czech Republic
   Diagenetic fluid circulation through the fractures: A case study from the Barrandian basin (Lower Paleozoic), Czech Republic
   The Effect of Tectonic Shear on illite-Muscovite: A case Study from the kandersteg Area, Helvetic Alps, Switzerland
   Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata
   Epigenetic dolomitization of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for the burial history of Lower Paleozoic strata
   Episodic post-variscan fluid flows and hydrothermal karstification in the Bohemian Massif, Czech Republic: a preliminary note
   Field Trip Itinerary
   Fission-track Analysis (FTA) as a Tool to reveal Thermal Evolution of Rocks : First Application in the Czech Republic
   Fission-track Analysis (FTA) as a Tool to Reveal Thermal Evolution of Rocks: First Application in the Czech Republic
   Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
   Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
   Geochemical parameters of organic matter in sediments are evaluated in respect to thermal history of the Prague Basin
   Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
   Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
   Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
   Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
   Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
   Halloysite from Karst Sediments of Koněprusy area, the Bohemian Karst (Czech Republic)
   Halloysite from karst Sediments of the Koněprusy Area: Evidence for Acid Hydrothermal Speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
   Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
   Hydrocarbon fluid inclusions from fissure quartz: a case study from the Barrandian basin (Lower Paleozoic), Czech Republic
   Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
   Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
   Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: Nové paradigma
   Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
   Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
   Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
   Hydrothermal Caves and Spelean Carbonates of the Bohemian Karst, Czech Republic
   Hydrothermal Veining and Karstification in the Barrandian Basin (Lower Paleozoic), Czech Republic: A Preliminary Survey
   Identification and origins of iron sulfides in Czech loess
   Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history - Discussion : The relationship between illite crystallinity and vitrinite reflectance: what is behind it?
   Illite Crystallinity and Vitrinite Reflectance in Paleozoic Siliciclastics in the SE Bohemian Massif as Evidence of Thermal History - Discussion
   Illite 'crystallinity', maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamorphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
   Karbonátové gravitity na svazích podmořských vulkanických hor: sedimentologický pohled na přídolské souvrství (svrchní silur) barrandienské pánve
   Karbonátové tempestity v barrandienském středním devonu
   The karst of Central Bohemia, Czech Republic: new constraints from karst cavities
   The karst of Central Bohemia, Czech Republic: new constraints from karst cavities
   Karst processes along a major seismotectonic zone: an example from the Bohemian Massif, Czech Republic
   Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
   Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
   Lečice Black Shale (Barrandien Upper Proterozoic, Central Czecholovakia): Euxenic Facies of a Starved Preflysch Basin
   Magnetic properties and paleoclimatic implications of loess-paleosol sequence of Czech Republic
   Metamorphic Evolution. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
   Metodika studia anchimetamorfózy v sedimentech
   Mezinárodní konference "Fylosilikáty jako ukazatele velmi slabé metamorfózy a diageneze", Manchester, Velká Británie, 5.-6. červenec 1990
   Migration of fluids controlled by equidistant fracture systems: an example from Central Europe (Czech Republic, Slovakia and Austria)
   Model of burial and thermal history of the Tobolka-1 borehole profile in the Prague basin
   Model of burial and thermal history of the Tobolka-1 borehole profile in the Prague basin
   Multiple episodes of fluid migration across the Bohemian Massif: evidence from bitumen reflectivity and hydrothermal karst
   Multiproxy-Analysis at the Silurian/Devonian Boundary Stratotype Klonk (Suchomasty, Czech Republic)
   The occurence and analysis of crude-oil indicia in the Barrandian basin. In: MAEG - 10 Challenges to Chemical Geology. Abstracts
   The occurrence and analysis of crude-oil indicia in the Barrandian basin
   Oil-bearing inclusions in vein quartz and calcite and, bitumens in veins: Testament to multiple phases of hydrocarbon migration in the Barrandian basin (lower Palaeozoic), Czech Republic
   Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
   Organic Maturity, Conditions of Veining and Hydrocarbon Migtaion in the Barrandian Basin (Lower Paleozoic), Czech Republic
   Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
   Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
   Petroleum inclusions and residual oils: constraints for deciphering petroleum migration
   Petroleum inclusions in the Barrandian Palaeozoic basin, Czech Republic: P, T, X modeling
   Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
   Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
   Possible effects of tectonic shear strain on phyllosilicates: a case study from the Kandersteg area, Helvetic domain, Central Alps, Switzerland
   Post-Variscan Fluid Flow in the Prague Basin (Barrandian Area - Czech Republic)
   Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
   Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
   Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu (12-24 Praha, 12-41 Beroun)
   Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu. Sedimentological research of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian area: preliminary results
   Reliability of geomagnetic secular variations recorded in a loess section at Lingtai, north-central China
   Sebchová sedimentace v devonských chotečských vápencích Barrandienu?
   Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
   Sediments of 2002 catastrophic flood event in the Prague area, Czech Republic: depositional setting, composition and environmental aspects
   Seismotectonic North-South Trending Llineaments of the Bohemian Massif: A New Paradigm
   Silurian Cephalopod-rich gravitites of the Barrandian Basin, Czech Republic: response to sea-level change
   Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
   Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. Composition and origin of black coatings on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
   Štormovyje karbonatnyje otloženija v srednem devone Barrandovskogo paleozoja (Central'naja Čechija)
   Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
   Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
   Thermal and tectonic history of the Barrandian Lower Paleozoic, Czech Republic: Is there a fission-track evidence for Carboniferous-Permian overburden and pre-Westphalian alpinotype thrusting? (Critical comments on the paper by Ulrich A. Glasmacher, Ulrich Mann and Günther A. Wagner)
   Thermal evolution and petroleum generation-migration in Barrandian Strata of the Prague Basin (Czech Republic): an organic-geochemical and basin modelling study
   Thermal Evolution and petroleum Generation-Migration in Palaeozoic Strata of the Prague Basin (Czech Republic)
   Thermal Evolution and Petroleum Generation-Migration in Palaeozoic Strata of the Prague Basin (Czech Republic
   Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
   Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
   Transcurrent faults, seismicity and fluid activity in Variscan and post-Variscan lithosphere of Central Europe: an example from the Bohemian Bassif, Czech Republic
   Transcurrent faults, seismicity and fluid activity in Variscan and post-Variscan lithosphere of central Europe: an example from the Bohemian Massif, Czech Republic
   Upřesnění struktury karbonátů Ritveldovou metodou a geologická interpretace výsledků
   Variability of petroleum inclusions in vein, fossil and vug cements - a geochemical study in the Barrandian Basin (Lower Palaeozoic, Czech Republic)
   Very low to low grade metamorphism in sedimentary rocks: an example from Barrandian Proterozoic, Czechoslovakia (Illite, chlorite, kerogen, metabasite mineralogy and textural development)
   Very low to low grade metamorphism in sedimentary rocks: an example from the Barrandian Proterozoic, Czechoslovakia (illite, chlorite, textural stages, kerogen and metabasite mineralogy)
   VII.B.4 Metamorphic Evolution
   Vitrinite reflectance and shear-induced graphitization in orogenic belts: A case study from the Kandersteg area, Helvetic Alps, Switzerland
   Vitrinite Reflectance and Tectonics: a case study from the Kandersteg area, Helvetic Alps, Switzerland
   Vliv stylolitizace na vznik a těžbu ložisek ropy a plynu v karbonátových kolektorech
   Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice)
   Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova
   Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
   Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
   Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: Odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
   Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
   The "white beds" - a fossil caliche of the Barrandian area: its origin and paleoenvironmental significance
   Zahájení projektu IGCP č.294 Nízkoteplotní metamorfóza ('Very Low-Grade Metamorphism')