Podrobnosti záznamu

Jméno
   Světlík, D.
Autor článku
   Fast evolving conduits in clay-bonded sandstone: Characterization, erosion processes
   Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč
   Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst