Podrobnosti záznamu

Jméno
   Světlík, Ivo
Autor článku
   Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a Central European city during the winter of 2008/09
   Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine
   Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine.
   Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchange with Cu(II) triethylenetetramine
   Cryogenic Cave Pearls In the Periglacial Zones of Ice Caves
   Dating of flood plain deposits in Straznicke Pomoravi area (Czech Republic)
   Datování povodňových sedimentů Moravy ve Strážnickém Pomoraví
   Estimation of long-term trends in the tropospheric 14CO2 activity concentration
   Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium
   Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
   Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
   History hidden in a heap of bat guano (scientific documentary)
   The Late Holocene climatic and anthropogenic record in flood-plain deposits of the Morava River (Czech Republic)
   Late Holocene human impacts to the Morava River floodplain development
   Lower Moravian Basin - late glacial Holocene lake, fluvial and eolian processes
   Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
   Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie tmelu slepence
   Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
   Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
   Monitoring of atmospheric excess 14C around Paks nuclear power plant, Hungary
   Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
   Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
   Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
   Morava River floodplain development during the last millennium, Straznicke Pomoravi, Czech Republic
   Morava River floodplain development during the last millennium, Straznicke Pomoravi, Czech Republic
   Radiocarbon in the air of Central Europe: Long-term investigations
   Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů
   Reconstruction of the Morava River behavoir based on mineral magnetic record on the floodplain sediments (Stážnické Pomoraví, CR)
   Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
   Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
   Stáří kupy netopýřího guana v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
   Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
   Study of Changes of Morava River flood sediments in Strážnické Pomoraví area (Czech Republic) during the last millennium
   Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví