Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šarbach, M.
Autor článku
   Regionally metamorphosed carbonatite-like marbles from the Varied Group, Moldanubian Unit, Bohemian Massif, Czech Republic and their Mo-Th-Nb-REE mineralization
   Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova