Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šarík, Ivan
Autor článku
   RNDr. Roman Vadovič päťdesiatročný
   Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia