Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šefara, Ján
Autor článku
   Deep structure of the Western Carpathians
   Explanation of the Main Gravity Structures in the Czechoslovak Territory and in Its Close Vicinity
   Geofyzikálne prejavy rôznych hĺbkových úrovní litosféry v strednej časti západných Karpát
   Geophysical investigation of deep-seated oil-bearing structures in the central part of the African continent
   Gravitational Field of Central Europe
   Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region
   Integrated geophysical, structural geology and petrological studies of the continental lithosphere in the Western Carpathians
   Niektoré nové geofyzikálne poznatky z oblasti Zemplínskeho ostrova
   Nové poznatky geofyzikálneho výskumu vnútorných kotlín Slovenska
   Principal geological and geophysical characteristic of the Alpine-Carpathian Pannonian junction
   Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
   Regionalizace v geologických vědách
   Results and Next Possibilities of Geophysics in Malé Karpaty Mountains
   Seismogenic zones in the eastern Alpine-Western Carpathian-Pannonian junction area
   Stredná Afrika - nová roponosná provincia
   Stripped Gravity Maps in Czechoslovakia
   Structure and dynamics of the lithosphere in the Western Carpathians and the Bohemian Massif junction: multidisciplinary geophysical and geological study
   Various aspects of litospheric density interfaces modelling
   The Western Carpathians: interaction of Hercynian and Alpine processes
   Zones of Alpidic subduction and crustal underthrusting in the Western Carpathians