Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šefčík, Peter
Autor článku
   Distribúcia stopových prvkov v popoloch metaantracitu zo Zemplínskych vrchov
   Uhoĺno-petrografická charakteristika lignitu z oblasti Herĺany - Trebišov
   Vzájomné vzťahy mikrotvrdosti macerálov huminitu na ložisku Nováky-severovýchod