Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šikula, Jan
Autor monografie
   Aplikace Svahové nestability - mapované záznamy
   Aplikace Svahové nestability - registrační záznamy
   Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
   Katalog geohazardů - databáze informací o rizikových geofaktorech v České republice
   Litofaciální analýza miocénu jižní části karpatské předhlubně na základě reinterpretace karotážních dat
   Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
   Metodika tvorby informační služby Nestabilita terénu webové reportingové aplikace Georeporty
   Regionální surovinová politika Jihomoravského kraje
   Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
   Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-314 Otrokovice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, list 25-314 Otrokovice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
   VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-222 Vracov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 S Vysvětlivkami, list 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice
   Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m)
   Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vyškovské brány na základě podpovrchových dat (litofaciální a sekvenčně-stratigrafická interpretace)
   Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Autor článku
   Correlation of Karpatian Deposits in the Southern Part of the Carpathian Foredeep
   Correlation of Lower Miocene deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
   Correlation of Lower Miocene deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
   Definition of delta Body in Northern Closure of the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic)
   Definition of delta body in the northern closure ot the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic)
   Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
   Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
   Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
   Dopady povodní a povodňové škody
   Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti (abstrakt, prezentace)
   Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě (25-21 Nový Jičín, 25-23 Frenštát p. Radhoštěm)
   Lithofacial analysis of the Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
   Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
   Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
   Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
   MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR)
   New lithostratigraphy of Karpatian in the northern sector of Carpathian Foredeep in Moravia
   Paleogeografický a faciální vývoj miocénu na sv. Moravě
   Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
   Registr svahových nestabilit České republiky - RSN ČR
   Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
   Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS
   Structural Configuration and Lithofacies of the Southeastern Part of the Carpathian Foredeep Basin as Defined by Subsurface Data
   Subsidence, lithofacies and diagenesis in the Carpathian Foredeep, Czech Republic
   Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS
   Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
   Úloha ČGS v projektu: Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy
   Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
   Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
   Zhodnocenní neogenních sedimentů v oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
   Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)