Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šilar, Jan
Autor monografie
   Application of Mineralogical, Petrological and Geochemical Tools for Evaluating the Palaeohydrogeological Evolution of the PADAMOT Study Sites.
   Groundwater for emergency situations
Autor článku
   Application of environmental radionuclides in radiochronology
   Application of environmental radionuclides in radiochronology
   Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin)
   Ground-Water Residence Time in Crystalline Rocks
   Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
   Input and output of carbon and hydrogen isotope as a means for calculating ground - water residence time and budget
   Origin of groundwater in the Tertiary volcanic complex in central Slovakia
   The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
   Podzemní voda v hydrologickém cyklu a jako přírodní zdroj
   Radiocarbon dating in a karstified coastal aquifer in Cuba
   Radiocarbon dating of holocene fluviatile sediments in North-Eastern Bohemia
   Radiocarbon Dating of Holocene Sediments: Flood Events and Evolution of the Labe (Elbe) River in Central Bohemia (Czech Republic)
   Radiocarbon dating of holocene tufa deposits in the barrandian region, Central Bohemia
   Radiocarbon dating of samples of wood
   Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
   Výsledky radiouhlíkového datování holocenních fluviálních sedimentů ze severovýchodních Čech