Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šponar, Petr
Autor článku
   Aktivity ministerstva hospodářství při ochraně životního prostředí v geologii
   Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků
   Legislativní a ekonomické aspekty ochrany a šetrného využívání ložisek nerostů
   Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
   Novelizace geologického zákona
   Regional heavy mineral prospecting of the Czech Republic
   Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky
   Státní surovinová politika
   Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
   Výskyt scheelitu u Malého Beranova (záp. Morava)
   Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice
   Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
   Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin