Podrobnosti záznamu

Jméno
   Špora, Boris
Autor článku
   Uhelná brekcie v Severočeské hnědouhelné pánvi