Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šrámek, Jan
Autor článku
   11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990
   Application of clay mineralogy in ceramic practice
   Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
   Barokní sochy z okolí Manětína : (11-42 Manětín)
   Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
   Chemical and weathering indices of rocks and possibility of their application
   Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
   Co vyprávějí kameny : odkud pocházejí horniny věže Staroměstské radnice?
   Destrukce arkóz na historických objektech podle snímků z rastrovacího mikroskopu
   Doc. Ing. Josef Neužil, CSc., šedesátiletý
   Geological interpretation of major regional units: The Saxothuringian Zone
   K životnímu jubileu prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
   Kámen gotické piety z Magdeburku
   Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
   Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
   Kaolinit a chemická-mineralogická zralost jílových sedimentů SHR
   Kaolinit v jílech mostecké hnědouhelné pánve
   Kaolinite and its influence on the physical and mechanical properties of Cretaceous sandstones used as building and decorative stones
   Kaolinite in the clays of the Most lignite basin
   Kaolinitic Quartz sandstones - the influence of mineralogy on physical-mechanical properties and durability
   Kolik je významných vrstev pražské opuky?
   Kompakce a cementace křídových pískovců Čech
   Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc)
   Možnosti kvantitativní mineralogicko-petrografické analýzy sedmantů pomocí přepočtů chemických analýz
   Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
   Nepravidelně smíšená struktura illit-montmorillonit z argilitizovaných diabasových tufů, lom Kosov u Berouna
   Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
   Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
   Petrology in Relation to Physical-Mechanical Properties of Building and Ornamental Stones
   Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
   Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
   Pískovce z Pražského hradu a okolí
   Porosimetric identification of sandstones and arkoses used on historical buildings
   Porózita opuk
   Profesor RNDr. Jiří Konta, DrSc. pětašedesátníkem
   Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
   Předmetamorfní původ fylitů na Kraslicku
   Příčiny destrukce arkóz na historických objektech Prahy
   Příspěvek k tlakovému rozpouštění dobře vytříděných pískovců v podmínkách hydrostatického tlaku
   Příspěvek k vývoji jílovitých sedimentů Českého masívu
   Quantitative mineral composition of residual, sedimentary and other rocks, computed from their bulk chemistry
   Relationships between mineralogy physical-mechanical properties and durability of cretaceous calcitic spongilites
   Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
   Řecké mramory - historie a těžba
   Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie
   Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
   Vliv nerostného složení křídových křemenných pískovců na fyzikálně-mechanické vlastnosti
   Vztah mezi látkovým složením a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi pískovců hořického hřbetu a dalších míst
   Vztah mezi některými fyzikálními vlastnostmi stavebních a sochařských kamenů
   Weathering of arcosic sandstones on historical building, central Bohemia
   Weathering of arkosic sandstones on historical buildings and statues, central Bohemia
   Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
   Zvětrávání karbonských arkóz : státní hrad Švihov
   Železité konkrece v křídových pískovcích na Letovicku