Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šrámek, Josef
Autor monografie
   Gravimetrické mapování 1:25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 22-343 Vimperk
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 22-334 Kvilda
   vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-121 Horní Vltavice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124
   Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-121 Horní Vltavice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
Autor článku
   Composition changes in silurian shales - conclusion based on calcitic concretions research
   Compositional changes in Silurian shales: conclusions based on calcite concretions research
   Detailní tíhový průzkum jižního okraje krkonošsko-jizerského plutonu a okolního krystalinika
   Funktion des Lednice-Tiefenbruchs am Rande der mitteleuropäischen epiherzynischen Platform
   Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese
   Geological interpretation of detailed gravity survey of the granulite complex in southern Bohemia and its structure
   Geological interpretation of detailed gravity survey of the granulite complex in southern Bohemia ands its structure
   Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
   Geological interpretation of major regional units: The Teplá-Barrandien Unit
   Geologický vývoj jižní části Šumavy
   Geologický vývoj jižní části Šumavy
   The geophysical data and their importance in detailed geological mapping (Jeseníky area)
   Geophysical research on structure of partly eroded maar volcanoes: Miocene Hnojnice and Oligocene Rychnov volcanoes (northern Czech republic)
   Geophysics in the region of the project: gravimetry
   Gravity Maps of the NW Bohemia
   Gravity model of the Melechov Massif
   Gravity modelling of the Krkonoše-Jizera Pluton
   Interpretace tíhového pole v Krkonošsko-Jizerském krystaliniku
   Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
   Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
   Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
   Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
   Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced nearby a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
   Mikrogravimetrie na lokalitě s.p. Lachema Brno
   New Geophysical Contributions to the Geological Structure of the Contact Zone of the Bohemian Massif and the West Carpathians
   Nové geofyzikální poznatky z centrální části Šumavy
   Reziduální tíhové pole a metalogeneze v krkonošsko-jizerském krystaliniku
   Stone of a gothic pieta from Toruň (Poland)
   Stone of a Gothic Pieta from Torun (Poland)
   Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
   Tektonika svahů s rozsáhlými kernými sesuvy