Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šrein, Vladimír
Autor monografie
   Cínovec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
   Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
   The find of the polymetallic mineralization near Pažejov, NW of Horažďovice
   Kovářská. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
   Mineralogický a petrografický výzkum hornin a artefaktů
   Mineralogie a chemické složení vybraných hornin s obsahem minerálů železa z okolí Mšeckých Žehrovic
   Mineralogie a petrografie drahých kamenů z okolí Měděnce
   Moldava. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
   Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
   Petrografie a mineralogie hornin z k.ú. Habrůvecká bučina ŠLP VŠZ Křtiny, okres Blansko a z okolí Rudky u Kunštátu
   Petrografie vybraných sedimentárních hornin z dolu Mayrau (Kladensko)
   Petrovice. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
   Průvodce po mineralogických a geologicko-montanistických lokalitách střední části Krušných hor
   Příspěvek k výzkumu mineralogického složení, fyzikálně chemických vlastností a struktur hornin a artefaktů
   Stanovení obsahu azbestových vláken ve vybraných stavebních materiálech
   Zhodnocení sedimentů z lokality Dalovice
   Zlatý Kopec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
Autor článku
   Accesory minerals of titanite group and their influence on the tin content in the rocks in the Bohemian Massif
   Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian massif
   Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian Massif
   Accessory minerals of titanite group and their influence on the tin content in the rocks in the Bohemian Massif
   Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Alacranit, arsensíva a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě
   Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit za železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy - Skalka
   Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
   Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
   Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
   Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného Březina u Radnic (západní Čechy)
   Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
   Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
   Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
   Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné Hory Mts., Bohemia
   Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné hory Mts., Bohemia
   Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice)
   Antimonové zrudnění z Hájů u Příbrami
   Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
   Argentopyrite and Sternbergite from polymetallic veins of the skarn deposit Měděnec, Krušné hory Mts., Czechoslovakia
   Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
   Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
   Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
   Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
   The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore discrit, Czech Republic
   The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
   The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
   Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
   Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu východně od Příbrami
   Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
   Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
   Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize amtimonitu)
   Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
   Broušená industrie na Hořovicku
   Broušené kamenné nástroje v neolitu a eneolitu
   Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
   Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
   Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, Northen Moravia (Czech Republic), a new mineral species of the mixite group
   Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
   Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
   Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, nothern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group.
   Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebí č, Western Moravia
   Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, Western Moravia
   Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
   Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
   Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
   Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace ve Velké u Milevska
   Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
   Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
   Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
   Chemical composition and paragenesis of wolframite from the Dolní Bory pegmatites, western Moravia, Czechoslovakia
   Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia
   Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
   Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
   Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
   Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
   Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
   Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
   Chemické složení teluridů a Bi-Sb sulfosolí zlatonosného zrudněni z příbramského uranového ložiska
   Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
   Chlorem bohatý hydroxylellstadit ze Zastávky u Brna
   Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts
   Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts.
   Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
   Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
   Composition of sediments in water reservoirs of the Ohře River and their contamination
   Compositional evolution of Nb, Ta-oxide minerals from alkalifeldspar muscovite granites Homolka and Šejby, southern Bohemia, and its comparison with other rare-element granites
   Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
   Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
   Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
   The contamination of sediments into the selected reservoirs in Northen Bohemia
   Contribution on to geology and mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Krušné hory Mts.
   Contribution to geology and mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Krušné hory Mts
   Contribution to mineralogy of the skarn deposit Orpus, Krušné Hory Mts
   Detailní výzkum kovových sferulí tavícího kelímku ze Žatce
   Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
   Distribution of Some Rare Elements in the Bottom Sediments in the Water Rese
   Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
   Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
   Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit
   Dyskrazit a allargentum z Hájů u Příbrami
   Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
   Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
   Emission from the fluidized bed combustion
   Emission from the Fluidized Bed Combustion
   Epidote and Associate Fissure Minerals from Pfarrerb near Sobotín (Northern Moravia, Czech Republic) : Phase of the Variscan Regional Metamorphism
   Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mts., Czech Republic
   Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag,Te) mineralization in theRoztoky volcanic centre, České středohoří Mts., Czech Republic
   Eulynit from Jáchymov and Smrkovec
   Eulynit z Jáchymova a Smrkovce
   Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta + Nb)
   Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta+Nb)
   Ferrotapiolite as a pseudomorphs of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta+Nb)
   Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ)
   Fluidized Bed Combustion of Brown Coal from Vršany Mine
   Fluidized Bed Combustion of Brown Coal from Vršany Mine
   Freieslebenit ze Zlatých Hor
   Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif
   Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif
   Garnet and other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
   Garnet and some other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
   Garnet and some other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora.Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
   Genetické postavení stříbrné mineralizace v Českém masívu
   Geneze polymetalického zrudnění od Příbrazu na Jindřichohradecku (22-33 Veselí nad Lužnicí)
   Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
   Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov ore district
   Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov ore district. Jáchymov
   Goethit z Karlových Varů
   Goethit z Karlových Varů
   Graphite quartzite with vanadium-bearing tourmaline from Bítovanky near Želetava, western Moravia (A preliminary report)
   Graphite quartzite with vanadium-bearing tourmaline from Bítovánky near Želetava, western Moravia
   Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
   Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutna Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
   Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
   Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
   Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
   Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
   Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
   Holocene Evolution of the Soil Cover of the Protected Landscape Areas of the Czech Republic
   Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
   Homolka hill near Lásenice, a topaz-bearing muscovite granite with Sn-(Nb-Ta) mineralization
   Horniny z okolí Vraného nad Vltavou
   Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
   Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
   Hyalophane and Ba-muscovite in a pegmatite-aplite vein from Krhanice, Central Bohemia, Czechoslovakia
   Hyalophane and Ba-muscovite in a pegmatite-aplite vein from Krhanice, Central Bohemia, Czechoslovakia
   Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
   Identifikace horniny odlévací fory z Praskoles
   Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (1)
   Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (2)
   Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
   Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
   K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
   K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
   K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
   K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
   Kamenná indrustrie z objektu 36 v Horkách nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav
   Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
   Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
   Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
   Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
   Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolů jihozápadní Moravy
   Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
   Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
   Kontaminace sedimentů na vodní nádrži Nechranice
   Korund z Hosínovy Lhoty u Mokré
   Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
   Korund ze skapolitem bohaté vápenosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
   Krupkait a gladit z Bohutína u Příbrami
   Krupkait z Bohutína u Příbrami
   Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální faktor pro průmyslové využití
   Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
   Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína
   Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína
   Křemen z lokality Kněževes
   Křemen z lokality Kněževes
   Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
   Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
   Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
   Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
   Ludwigit a hulsit z Krušných hor
   Ludwigit a hulsit z Krušných hor
   Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
   Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
   Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
   Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
   Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
   Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
   Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
   Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
   Manganem bohatý skarn z Meziříčka u Želetavy
   The Měděnec mine deposit
   The Měděnec mine deposit
   Melafyry levínské plošiny
   Melafyry levínské plošiny
   Miargyrit jako indikátor závěrečné fáze hydrotermálního processu
   Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
   Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
   Mineral composition of sediments in the water reservoir and their contamination
   Mineral composition of sediments in the water reservoirs and their contamination
   Mineralizace uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
   Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
   Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
   Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
   Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
   Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
   Mineralog Georgius Agricola
   Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
   Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
   Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
   Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
   Mineralogicko-petrografický rozbor keramiky
   Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách
   Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
   Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
   Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
   Mineralogie lokality Klecany u Prahy
   Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
   Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
   Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
   Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
   Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
   Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
   Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
   Mineralogy and petrology of kingizite from Lhenice and Kti š in Southern Bohemia
   Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
   Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
   Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné Hory Mountains
   Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
   Mineralogy of variscan and prevariscan skarns of the Bohemian massif
   Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
   Minerals of the plumbogummite-philipsbornite series from Moldava deposit, Krušné hory Mts., Czech Republic
   Minerals of the plumbogummite-philipsbornite series from Moldava deposit, Krušné hory Mts., Czech Republic
   Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
   Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
   Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
   Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
   Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
   Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy
   Minerály řady russellit-koechlinit
   Minerály s obsahem stříbra z Měděnce
   Minerály stříbra
   Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku
   Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
   Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
   Mramor z Hasištejna v Krušných horách
   Mramor z Hasištejna v Krušných horách
   Muscovite granite with topas (Homolka type) - an extreme d ifferential in the SW part of Moldanubian pluton central massif (22-23 Veselí n. Lužnicí)
   Muskovitický granit s topazem (typ Homolka)- extrémní diferenciát v jz.části centrálního masívu moldanubického plutonu (22-33 Veselí nad Lužnicí)
   Nadace Georgia Agricoly - Měděnec
   Nález bulavy v údolí Žloukavy (Kat. úz. Račice, okr. Rakovník)
   Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
   Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
   Nález scheelitového zrudnění skarnového typu v Krušných horách
   Nález tetradymitu u Zduchovic
   Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku
   Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
   Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
   Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
   Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
   Neolithic quarrying in the foothills of the Jizera Mountains and the dating thereof
   Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině
   Neolitičtí kameníci v podhůří Jizerských hor
   New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
   New data for bismutoferrite and chapmanite from Czech occurrences
   Niobian cesstibtantite from Dobrá Voda lepidolite pegmatite, western Moravia, Czech Republik
   Nové poznatky o ložisku Zlatý Kopec u Jáchymova a zhodnocení možných perspektiv
   Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
   Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
   Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
   Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
   Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
   Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
   Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
   Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
   Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
   Nové výsledky ve výzkumu skarnů
   Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
   Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách
   O minerálech berylia ve skarnech
   O minerálech beryllia ve skarnech
   Objev unikátního neolitického těžebního areálu
   Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
   Occurrence of Sn-W mineralization in the Barrandian Proterozoic near Erpužice NNE of Stříbro
   Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
   Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce, Krušné hory, Česká republika
   Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
   Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
   Oxidické minerály bizmutu v České republice
   Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně - lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
   Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
   A paragenetic study of Ag-mineralization from Horní Město ore deposit (Northern Moravia)
   Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
   Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
   Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
   Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
   Pb dominant members of crandalite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts (Czech Republic)
   Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic)
   Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor
   Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
   Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
   Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefact in Bohemia
   Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
   Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefacts in Czech Republic
   Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefacts in Czech Republic
   Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský Les Mts. (the Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics
   Phosphation walpurgite from Smrkovec the Slavkovský les Mts. (Czech Republic): its description and physico-chemical characteristic
   Phosphowalpurgite, the P-dominant analogue of walpurgite from Smrkovec, The Slavkovský Les Mts
   Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
   Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
   Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
   Polymetalické zrudněni v mirovickém metamorfovaném ostrovu
   Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
   Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
   Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
   Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
   Primary minerals of the Jáchymov ore discrit
   Primary minerals of the Jáchymov ore district
   Primary minerals of the Jáchymov ore district
   Primary oxide minerals in the system WO3 - Nb2O5 - TiO2 - Fe2O3 - FeO and their breakdown produkts from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
   Primary oxide minerals in the system WO3 . Nb2O5 . TiO2 . Fe2O3 . FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory . Hatě, Czech Republic
   Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic. -
   Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
   Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
   Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
   Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru
   Příspěvek k chemickému složení stříbrných artefaktů ze Žateckého pokladu
   Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
   Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
   Příspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů České republiky
   Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
   Příspěvek k objasnění původu stříbra v Čechách okolo roku 1000
   Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masívu
   Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu
   Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
   Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
   Quartz-chalcedony veins and its young deformation
   Quartz-chalcedony veins and its young deformation
   The Reactivity of Brown Coal in Fluidized Bed Combustion
   The reactivity of brown coal in fluidized bed combustion
   The relationship between gneisses from the Kola Superdeep borehole and their surface analogues
   The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
   Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts, Czech Republic
   Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts., Czech Republic
   Roscoelit z Jáchymova
   Roscoelit z Jáchymova
   Roscoelit z karbonátových žil příbramského uranového ložiska
   Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
   Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
   Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
   Ryzí síra z Kutné Hory
   Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
   Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
   Sb-gustavit a bournonit z Kutné Hory
   Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
   Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
   Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
   Selenidy z uranového ložiska Ustaleč (JZ Čechy)
   Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
   Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
   Skarns in the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
   Skarns in the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
   Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
   Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
   Skorodit z Přebuze
   Skorodit z Přebuzi
   Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral atellestite group
   Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group
   Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
   Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
   Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
   Stanovení nositele stříbra v polymetalickém skarnu z Měděnce
   Stručná mineralogie úlomků strusek a hornin z Nerudovy ulice
   Stručný přehled výskytů uranylu v širokém okolí Měděnce
   Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
   Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
   Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
   Stříbro a Čechy okolo roku 1000
   Stříbro a Čechy okolo roku 1000
   Studie hornin - artefaktů z lokality Kosoř
   Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
   Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku (23-33 Veselí nad Lužnicí)
   Study of the post-magmatic alteration of ilmenite in felsi tic vein subvolcanites from Lásenice in the Jindřichův Hradec region
   Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
   Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
   Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
   Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova
   Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
   Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
   Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
   Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
   Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
   Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika)
   Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě
   Supergenní mineralizace uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše, Česká republika)
   Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
   Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
   Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
   Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
   Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
   Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
   Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
   Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
   Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model
   Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury
   Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury
   Těžba rud v jáchymovském rudním revíru podle geochemického záznamu v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie/ Der Abbau von Erzen im Joachimsthaler Erzrevier als geochemische Spur in den alluvialen Sedimenten der Wistritz (Bystřice) - Eine Fallstudie
   Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrotermal processes in the Bohemian massif
   Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
   Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts
   Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts.
   Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
   Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
   Un nouvel oxyde de naturel de Au et Sb
   Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian karst (The Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
   Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
   Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech republic; compositional variation, crystal structure
   Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
   Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure.
   Vanadové granáty
   Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov - Městský vrch
   Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov-Městský vrch
   Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
   Vanadový wavellit a variscit z puklin grafitických kvarcitů
   Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
   Variation in chemical composition of V-bearing muscovite during metamorphic evolution of graphitic quartzites in the Moravian Moldanubicum
   Vltavín z Moravských Bránic
   Vltavín z Moravských Bránic
   Vybrané skarnové a sblížené metamorfogenní mineralizace
   Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
   Výskyt claushalitu a naumannitu u Těchonic na Horažďovicku
   Výskyt korundu a turmalínu u Hosínovy Lhoty
   Výskyt nositelů kadmia v přírodě
   Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
   Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
   Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázní a Jáchymov
   Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov
   Výskyty scheelitu ve středních Krušných horách
   Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
   Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
   Výsledky výzkumu, průzkumu a těžby Cu-Ag zrudnění na skarnovém Fe ložisku Měděnec v Krušných horách
   Výzkum chemického složení dvou artefaktů z hradiště Šance u Březnice
   Výzkum horniny použité na mlýnek řeckého typu z Chrudimi
   Výzkum olověných slitků z Čáslavi
   Výzkum olověných slitků z Čáslavi
   Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
   Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
   Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
   Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
   Zálesíite, a new Mineral of the Mixite Group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
   Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
   Zelený grossular ("tsavorit") ze severní Sibiře
   Zelený grosular 'tsavorit' ze severní Sibiře
   Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny
   Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
   Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
   Zlato! Příčina vyvraždění Slavníkovců
   Zlatonosná mineralizace na příbramském uranovém ložisku
   Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
   Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
   Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Bánské Bystrice (střední Slovensko)
   Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
   Zn-spinel a ludwigit z Vysokého Kamene
   Zrudnění jáchymovského typu na Měděnci
   Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
   Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
Další autor
Článek
   Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes