Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šreinová, B.
Autor monografie
   Průvodce po mineralogických a geologicko-montanistických lokalitách střední části Krušných hor
Autor článku
   Broušená industrie na Hořovicku
   Broušené kamenné nástroje v neolitu a eneolitu
   Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
   Contribution to mineralogy of the skarn deposit Orpus, Krušné Hory Mts
   Detailní výzkum kovových sferulí tavícího kelímku ze Žatce
   Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
   Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
   Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ)
   Goethit z Karlových Varů
   Horniny z okolí Vraného nad Vltavou
   Identifikace horniny odlévací fory z Praskoles
   Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (1)
   Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (2)
   Kamenná indrustrie z objektu 36 v Horkách nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav
   Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální faktor pro průmyslové využití
   Křemen z lokality Kněževes
   Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
   Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
   Melafyry levínské plošiny
   Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
   Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
   Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
   Mineralogy and petrology of kingizite from Lhenice and Kti š in Southern Bohemia
   Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
   Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné Hory Mountains
   Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
   Mramor z Hasištejna v Krušných horách
   Neolithic quarrying in the foothills of the Jizera Mountains and the dating thereof
   Neolitičtí kameníci v podhůří Jizerských hor
   Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
   Nové výsledky ve výzkumu skarnů
   Objev unikátního neolitického těžebního areálu
   Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
   Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně - lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
   Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefact in Bohemia
   Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefacts in Czech Republic
   Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
   Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
   Příspěvek k chemickému složení stříbrných artefaktů ze Žateckého pokladu
   Příspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů České republiky
   Quartz-chalcedony veins and its young deformation
   Selenidy z uranového ložiska Ustaleč (JZ Čechy)
   Skorodit z Přebuze
   Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
   Stříbro a Čechy okolo roku 1000
   Studie hornin - artefaktů z lokality Kosoř
   Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
   Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts
   Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts
   Vybrané skarnové a sblížené metamorfogenní mineralizace
   Výskyt korundu a turmalínu u Hosínovy Lhoty
   Výzkum horniny použité na mlýnek řeckého typu z Chrudimi
   Zlato! Příčina vyvraždění Slavníkovců
   Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika