Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šreinová, Blanka
Autor článku
   180 let Národního muzea a petrografické sbírky
   Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice)
   Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
   Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
   Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
   Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
   Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
   Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ)
   Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
   Goethit z Karlových Varů
   Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
   Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
   K životnímu jubileu profesora Ferryho Fediuka
   K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
   Korund z Hosínovy Lhoty u Mokré
   Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
   Křemen z lokality Kněževes
   Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
   Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
   Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
   Melafyry levínské plošiny
   Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
   Mineralogicko-petrologické oddělení
   Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách
   Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
   Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
   Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
   Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
   Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
   Mramor z Hasištejna v Krušných horách
   Náš zlatej Jirko, nikdy nezapomeneme
   Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
   Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině
   Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
   Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
   Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
   Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
   Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
   Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefacts in Czech Republic
   Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
   Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
   Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Márodního muzea (říjen 1999-listopad 2000)
   Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998)
   Přírodní kámen v architektuře Národního muzea
   Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
   Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1995 až 1997)
   Quartz-chalcedony veins and its young deformation
   RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
   Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
   Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
   Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
   Skorodit z Přebuzi
   Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
   Stříbro a Čechy okolo roku 1000
   Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
   Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
   Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
   Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts.
   Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
   Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993
   Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika